Welkom bij 
Van Buttingha Wichers notarissen  

Inmiddels zijn wij telefonisch weer bereikbaar. De telefoonproblemen zijn echter nog niet volledig opgelost. Helaas kan er nog steeds storing optreden. Via e-mail info@vbwnotarissen.nl kunt u in ieder geval contact met ons opnemen. Onze excuses voor het ongemak.

 

Van Buttingha Wichers is het grootste zelfstandige notariskantoor van Den Haag en is gevestigd aan het Lange Voorhout, een van de mooiste lanen van Nederland.  Wij zijn een kantoor met een historie van meer dan 100 jaar en met een focus op het complexe (internationale) familierecht en ondernemingsrecht. Met een team van zeer ervaren juristen en klerken, bedienen wij onze cliënten op diverse rechtsgebieden. Daarnaast verlenen wij dagelijks juridische diensten aan nationale- en internationale (semi-) overheidsorganisaties. Onze juristen adviseren op diverse rechtsgebieden en geven regelmatig second opinions.

(Internationaal) personen- en familierecht en erfrecht

Van Buttingha Wichers notarissen is gespecialiseerd in het (complexe) nationale en internationale personen- en familierecht en erfrecht. Niet alleen het bespreken en opstellen van huwelijks- of partnerschaps- voorwaarden, samenlevingscontracten, verdelingakten en testamenten, maar ook de volledige boedelafwikkeling, het optreden als executeur in nalatenschappen en als bewindvoerder over (nagelaten) vermogens, het adviseren op het gebied van vermogens- of estateplanning en de (fiscale) bedrijfsopvolging alsmede het verzorgen van aangiften erf- en schenkbelasting, behoren tot onze dagelijkse praktijk. Wij zijn partner van de Legal Expat Desk. Daarnaast adviseren wij cliënten met bezittingen in het buitenland (in het bijzonder Frankrijk) en hebben wij onder meer een samenwerkingsverband met een notariskantoor in Parijs.

Ondernemingsrecht

Zakelijke cliënten verwijzen wij graag naar onze website: www.vbwcorporatelaw.nl

Veranderende wet- en regelgeving en marktontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op ondernemingen en ondernemingsrechtelijke structuren. Wij adviseren onder meer, zorginstellingen, specialistenmaatschappen, franchise organisaties, familiebedrijven, multinationals (waaronder oliemaatschappijen en uitgeverijen) alsmede diverse nationale en internationale  (non-)profitorganisaties / NGO's. Daarnaast begeleiden wij Nederlandse en buitenlandse cliënten onder meer bij oprichtingen van vennootschappen en rechtspersonen, statutenwijzigingen, herstructureringen, het opzetten van joint-ventures, (grensoverschrijdende) fusies en overnames en participaties (venture capital / private equity).

Recente transacties:

Van Buttingha Wichers notarissen heeft de overname van Simpled Card N.V. door Global Orange begeleid.

Van Buttingha Wichers notarissen heeft de participatie door InvestInFuture in Safelet begeleid. www.safelet.com

Onroerendgoedrecht

Wij begeleiden niet alleen particulieren bij de levering van een woning, de vestiging, doorhaling of oversluiting van een hypotheek, het splitsen in appartementsrechten, het (her)uitgeven in erfpacht, maar ook de projectontwikkelaar, de woningcorporaties en (semi)overheidsinstanties bij de  aan- of verkoop van bedrijfspanden, kantoren en woningen.

Partner van:

Gratis parkeren
Ons kantoor beschikt over eigen parkeerplaatsen.

Neem contact met ons op