Notarissen of instanties vragen u soms om een volmacht of verklaring te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. Dit heet legalisatie. 

De notaris controleert uw identiteitsbewijs en is aanwezig als u uw handtekening zet. In een verklaring bevestigt hij dit gedaan te hebben. Zo is het zeker dat de handtekening op het document van u is. Op dezelfde wijze komen tot stand:

  • Bevoegdheidsverklaring: ondernemingen en organisaties hebben vaak een legalisatie van de handtekening van hun vertegenwoordiger nodig. Meestal is dan ook een bevoegdheidsverklaring nodig. Dit document zegt dat de vertegenwoordiger bevoegd is om de onderneming of organisatie te vertegenwoordigen.
  • Vergeleken afschrift: instanties vragen steeds vaker om een 'vergeleken afschrift'. Dit is een (gewaarmerkte) kopie van een officieel stuk. Denk aan een diploma, paspoort of akte. De notaris verklaart op de kopie dat hij het origineel heeft gezien. U hoeft dan geen origineel op te sturen, het vergeleken afschrift volstaat.
  • Internationaal / apostille
    De verklaringen van de notaris kunnen ook in het Engels, Frans of Duits worden opgesteld. Buitenlandse instanties vragen vaak om een zogenaamde 'apostille' op het document te plaatsen. Dit betekent dat de handtekening van de notaris op echtheid wordt gecontroleerd door de rechtbank. Wij kunnen dit bij de rechtbank voor u regelen.

Kosten en legitimatie
Voor al deze diensten kunt u een afspraak maken. U hoort dan ook wat de kosten zijn (deze kunt u ter plekke bij ons pinnen). Vergeet niet een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs mee te nemen. Let op: dit mag géén kopie zijn!