Diensten

Notarissen of instanties vragen u soms om uw handtekening voor een volmacht of een verklaring in het bijzijn van een notaris te zetten. Dit heet legalisatie. De notaris stelt dan vast dat u het betreffende document zelf hebt ondertekend. Hierdoor is er zekerheid dat de door u gezette handtekening op het document daadwerkelijk uw handtekening is.

Uw online reputatie wordt steeds belangrijker. Steeds meer werkgevers houden hun (toekomstige) werknemers op de sociale media in de gaten. Na een scheiding wordt de ruzie vaak online voortgezet.

Steeds meer kinderen en ouder wordende ouders gaan bij elkaar wonen, blijkt uit de praktijk van Netwerk Notarissen. Dit is in lijn met het regeringsbeleid waarin ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

Er zijn verschillende manieren om uw relatie officieel te maken. U kunt kiezen voor het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Een nieuwe stap in uw leven: samenwonen. U vraagt zich vast af of jullie nu een samenlevingscontract moeten sluiten. Ook om belasting te besparen wordt het steeds belangrijker dat u een notarieel samenlevingscontact hebt. Wat kunt u allemaal regelen in een notarieel samenlevingscontract?

Een volgende stap in uw leven: trouwen. U vraagt zich vast af wat jullie daarvoor - behalve het ceremoniële gedeelte - moeten regelen. De wet regelt al een groot gedeelte. Is dit wel wat jullie willen?

U hoeft niet per se voor een huwelijk te kiezen; een geregistreerd partnerschap is ook mogelijk.

Een scheiding roept niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals 'kan ik in het huis blijven wonen?', 'hoe zit het met ons pensioen?', 'wat regelen we voor de kinderen?'. U zoekt zekerheid als je gaat scheiden. Wij kunnen u daarmee helpen. Omdat niet alleen de scheiding maar ook het nieuwe begin goed geregeld moet worden.

Verwacht u binnenkort gezinsuitbreiding? Of bent u al vader of moeder? Uw leven verandert en er zijn nu voor uw nieuwe situatie allerlei andere wettelijke regels en formaliteiten van belang.

Er is leven na de dood. Als u niets regelt leeft u na je dood door op Facebook en andere sociale media. Soms met pijnlijke gevolgen voor de mensen die van u houden. Uw nabestaanden kunnen niet eenvoudig je account verwijderen of wijzigen. Om dit te regelen hebben wij de Sociale Media Executeur.

Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe hun erfenis wordt verdeeld. Als u zelf wilt bepalen hoe jouw erfenis wordt verdeeld, maakt u een testament. Met een testament kunt u er ook voor zorgen dat belasting wordt bespaard of uitgesteld. Maar er zijn ook nog heel veel andere redenen voor een testament.

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Er is een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als u iemand tijdens uw leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij uw overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verkleint u namelijk uw erfenis.

U wilt belasting besparen voor uw erfgenamen. Dat kan op verschillende manieren. Een combinatie daarvan pakt meestal het gunstigst uit. Wij kunnen voor u berekenen en adviseren hoe u nog beter belasting kunt besparen.

Wetten en regels veranderen steeds. Maar ook uw persoonlijke situatie en wensen.

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. U kunt dit bij ons vastleggen in een zogenaamd levenstestament. Hierna leest u wat u allemaal kunt regelen in het levenstestament.

De branchevereniging van goede doelen (Goede Doelen Nederland) en Netwerk Notarissen zijn een samenwerking aangegaan om de kennis op het gebied van schenken en nalaten aan goede doelen te versterken. Goede doelen en de bij Netwerk Notarissen aangesloten notarissen kunnen door de samenwerking het publiek beter voorlichten over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het steunen van goede doelen.