Als het om onze nalatenschap gaat, zijn sociale media een nieuw en nog onderbelicht fenomeen. Wie niets regelt, leeft na zijn overlijden gewoon door op online platforms als Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter etc.

Als nabestaanden de sociale media-accounts van hun dierbare niet kunnen verwijderen of wijzigen, kan dat tot zeer pijnlijke situaties leiden. Zeker bij onverwacht en vroegtijdig overlijden komt dit maar al te vaak voor.

Sociale media-executeur
Door gebruik te maken van een sociale media-executeur (ook wel online-executeur genoemd) kunt u uw online leven na overlijden regelen. U vertrouwt de executeur uw accountgegevens toe en bepaalt wat er met uw accounts en de bijbehorende content moet gebeuren. Denk aan het inrichten van een online gedenkpagina.
Door dit notarieel vast te leggen verzekert u zich van geheimhouding van uw gegevens, juridische borging en correcte uitvoering van uw wensen. Uw sociale media-executeur kan dezelfde persoon zijn als uw executeur, maar het kan ook de notaris of iemand anders zijn.

Wilt u advies of een sociale media-clausule toevoegen aan uw testament? Neem dan contact met ons op.