Ongetrouwde partners zijn niet elkaars erfgenaam. Daar is een testament voor nodig. Ook kunt u daarin vastleggen wie bij overlijden voor uw kinderen moet zorgen. En dat uw nalatenschap, mocht uw kind ooit scheiden, buiten de verdeling met diens ex-partner moet blijven. 

Bent u eerder getrouwd geweest? Dan kunt u beter ook even kijken wat dit betekent voor uw nalatenschap. Misschien wilt u alles fiscaal zo gunstig mogelijk regelen. Of een goed doel laten erven. Allemaal redenen om een testament op te maken.

Wat zegt de wet?
Als u getrouwd bent, erft op grond van de wet uw echtgenoot. Bent u getrouwd én heeft u kinderen, dan delen zij ook mee in uw nalatenschap. Wel moeten zij wachten op hun 'kindsdeel' totdat de laatste ouder is overleden. Overlijdt een kind eerder dan u, dan komen diens kinderen (uw kleinkinderen) voor hem of haar in de plaats.
Heeft u geen echtgenoot of afstammelingen, dan erven uw familieleden (bloedverwanten). Dat zijn uw ouders en broers en zussen, maar ook uw halfbroers en halfzussen, als uw ouders zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest. In een testament kunt u van deze wettelijke regels afwijken. U kunt andere erfgenamen benoemen of wettelijke erfgenamen een kleiner of groter deel geven of onterven.
Voor het maken van een geldig testament heeft u een notaris nodig. Deze legt uw wensen vast in een notariële akte en zorgt voor registratie in het Centraal Testamentenregister (het CTR registreert wie een testament heeft gemaakt, niet wat erin staat).

Uitsluitingsclausule
Een veel voorkomende reden voor het maken van een testament is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Hiermee regelt u dat uw erfgenamen ingeval van een scheiding uw nalatenschap niet met hun ex-partner hoeven te delen.

Goed doel opnemen
Mensen zonder kinderen nemen tegenwoordig vaak goede doelen op in hun testament. Dit kan ook naast het bestaan van andere erfgenamen. Zo kunt u organisaties die u na aan het hart liggen na uw overlijden een extra steuntje in de rug geven.

Executeur
Wie gaat alles regelen nadat u bent overleden? Als u dit niet vastlegt, moeten uw erfgenamen dat doen. Dat kan onenigheid geven, maar ook onpraktisch zijn als erfgenamen ver weg wonen of er geen tijd voor hebben. Het is daarom vaak prettig als u in uw testament al heeft vastgelegd wie het voortouw moet nemen.

Denk aan uw sociale media
Als u niets regelt, gaat uw leven op sociale media na uw overlijden gewoon door, met alle pijnlijke gevolgen voor uw nabestaanden vandien. Door in uw testament vast te leggen wat er met uw sociale media-accounts moet gebeuren, voorkomt u dit. Lees hier hoe u dit regelt.

Testament beoordelen
Een goed testament houdt rekening met wettelijke regels en met uw persoonlijke situatie en wensen. Voor ons vertrouwd terrein waar wij u goed over kunnen adviseren. Heeft u al een testament en wilt u zeker weten dat de uitwerking van uw testament nog steeds is zoals u beoogt? Laat ons er eens naar kijken. Wij kunnen u adviseren of het nodig is om uw testament aan te passen.