Expertise

Van Buttingha Wichers begeleidt met regelmaat (vanuit notarieel perspectief) overnames van (Nederlandse) ondernemingen.

In de Nederlandse markt is veel ruimte voor investeringen door participatiemaatschappijen, zowel in start-ups als in langer bestaande ondernemingen.

Bij ondernemers bestaat vaak de wens om, op enig moment, bepaalde werknemers aan de onderneming te binden door middel van het laten mee participeren van deze werknemers in de onderneming.

Van Buttingha Wichers heeft ruime ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, strategische allianties en minderheidsinvesteringen.

Bij kleine en grote concerns doen zich vaak vragen voor over de wijze waarop de vennootschappen binnen de groep het beste kunnen worden georganiseerd.

Een goede corporate governance (de Nederlandse term is: 'goed ondernemingsbestuur') is essentieel voor elke onderneming of instelling.

Notarissen of instanties vragen u soms om een volmacht of verklaring te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. Dit heet legalisatie.