Bij kleine en grote concerns doen zich vaak vragen voor over de wijze waarop de vennootschappen binnen de groep het beste kunnen worden georganiseerd.

Daarbij kan worden gedacht aan vragen over de bij de onderneming passende structuur, het beperken van de risico's en het stroomlijnen van de (besluitvormings)processen. Ons team heeft ruime ervaring met het adviseren en assisteren (vanuit notarieel perspectief) van ondernemingen bij het kiezen en implementeren van de structuur die passend is bij de huidige situatie. Wij adviseren onder andere over: het beperken van risico's door het isoleren van bepaalde bedrijfsonderdelen; het versimpelen van de procedures voor de besluitvorming van bestuurders en aandeelhouders; het implementeren van fiscale adviezen en het fuseren, splitsen of liquideren van vennootschappen.