Van Buttingha Wichers begeleidt en adviseert vanuit (notarieel) juridisch perspectief organisaties die op commercieel gebied (willen) samenwerken, zoals franchiseorganisaties, verenigingen, coöperaties, dealerorganisaties, etc.

Wij verzorgen een goede en op de situatie afgestemde juridische structuur voor elke commerciële samenwerkingsvorm, zodat de betrokken partijen, de stakeholders, de organen van de organisatie (raden van bestuur en toezicht) een duidelijk beeld hebben van hun onderlinge verhoudingen en rechten en plichten. Graag stellen wij de statuten van de entiteit van de franchiseorganisatie (besloten/naamloze vennootschap, coöperatie, vereniging, etc) voor u op. Daarbij adviseren wij zowel de franchisegever als de franchisenemer en de daarbij aangesloten ondernemers. Ook de belangenvertegenwoordiging bij de ondernemers is een belangrijk aandachtspunt. Ook kunt u door ons uw huidige structuur laten beoordelen. En wij begeleiden u graag bij het opstellen van intentieverklaringen, huurovereenkomsten, ledenovereenkomsten, reglementen van het bestuur of de raad van commissarissen, arbeidsovereenkomsten, etc.