Medewerkers

Notarissen / partners

Bekijk profiel

 • Linkedin

jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel (Frans)

Notaris

Opleiding

 • Beroepsopleiding tot Estate Planner, 2004
 • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1986.

Werkervaring

 • van februari 1986 tot 1 juli 1998 was Frans kandidaat-notaris, eerst bij mr. C.J.J.M. Clercx te Vught en vervolgens bij Barents & Krans, advocaten, notarissen te Den Haag
 • van 1 juli 1998 tot 1 november 2005 was hij notaris bij Barents & Krans, advocaten en notarissen, als opvolger van mr. H.M. Krans. In die tijd is aan hem het protocol van mr. H.J.W.M. Bressers toegewezen
 • sinds 1 november 2005 is Frans notaris bij Van Buttingha Wichers notarissen

Specialisatie

Frans adviseert cliënten over huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en estate-planning en begeleidt hen bij de overheveling van hun vermogen naar de volgende generatie, zowel vanuit de notariële als de fiscale invalshoek.

Hij verzorgt voor cliënten de afwikkeling van nalatenschappen, geeft verklaringen van erfrecht af, stelt erfbelastingaangiften op (of beoordeelt deze) en ondersteunt en adviseert betrokkenen bij de verdeling van nalatenschappen en bij de verdeling van ontbonden gemeenschappen ontstaan door relatie beëindiging.

Ook adviseert Frans cliënten over internationaal privaatrechtelijke vraagstukken.

Verder verzorgt hij voor zijn cliënten het vastleggen of wijzigen van statuten van (complexe) verenigingen en stichtingen (waaronder bracheorganisaties) en adviseert hij hen op het gebied van governance vraagstukken.

Nevenfuncties

Frans is gecertificeerd executeur en als zodanig lid van de NOVEX (Nederlandse Organisatie van Executeurs) en hij is examinator bij Stichting Certificering Executeurs. Ook naast zijn drukke notariële praktijk is Frans actief. Zo is hij lid van de Hoge Raad van Adel, bestuurder bij B.V. Houdstervennootschap Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage, commissaris bij B.V. Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage en bestuurder bij verschillende algemeen nut beogende instellingen.

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. E.D. Smit (Eelko)

Notaris

Opleiding

 • Post doctorale specialisatie opleiding: Grotius Corporate transactions 2005
 • Notarieel en Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1992

Werkervaring

 • De Brauw Blackstone Westbroek 1992-1994
 • Hoevenaars Van Velzen Van 't Hoff Notarissen 1995-1999
 • Buren advocaten notarissen belastingadviseurs 2000-2014

Specialisatie

internationaal)ondernemingsrecht, fusies en overnames, reorganisaties, (her)financieringen, advisering management en directeur-grootaandeelhouders, bedrijfsopvolging, management buyouts, corporate finance, joint ventures en (werknemers)participaties

Verder heeft Eelko als specialisme de (corporate governance in de) gezondheidssector en de advisering van franchiseorganisaties.

Eelko bekleedt als (bestuurs)functies:

 • Voorzitter kennisgroep ondernemingsrecht bij Netwerk Notarissen
 • Docent ondernemingsrecht bij de Stichting Beroepsopleiding Notariaat

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. T.J. Burgemeestre (Thierry)

Notaris

Opleiding

 • Postdoctorale specialisatie opleiding: Grotius Academie Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2011
 • Universiteit Leiden, 2001

Werkervaring

 • Van Lanschot Bankiers (senior legal accountmanager Trust)
 • BarentsKrans N.V.
 • Roelen, notarissen
 • TeekensKarstens advocaten notarissen

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, participaties (venture capital, private equity) alsmede (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen en (semi-) overheidsinstellingen.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Retina Repair Foundation
 • Docent SDU/Licent Academy (opleiding ondernemingsrecht voor Trust Officers)

Oud notaris en adviseur

Bekijk profiel

 • Linkedin

de heer mr. J.R.E. Kielstra (Hans)

Oud notaris

Opleiding

 • Beroepsopleiding tot Estate Planner
 • Nederlands Recht, Vrije Universiteit Amsterdam 1982
 • Notarieel recht, Rijksuniversiteit Leiden, 1980.

Werkervaring

 • Nauta Dutilh (advocaat / kandidaat-notaris)

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, (grensoverschrijdende) fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-) profit instellingen.

Hans bekleedt diverse bestuursfuncties bij algemeen nut beogende instellingen en in de Museumwereld.

Kandidaat-notarissen

Bekijk profiel

 • linkedIn

de heer mr. H.T. Huitema (Halbert)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Postdoctorale specialisatieopleiding: Grotius Academie Vennootschaps- en Ondernemingsrecht, 2014
 • Notarieel en Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, 2008

Werkervaring

 • TMF Group (Account Officer Legal)
 • BarentsKrans N.V.

Specialisatie

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-)profit-instellingen.

Bekijk profiel

 • linkedIn

mevrouw mr. F. Ouahoud (Farah)

Kandidaat-notaris

Opleiding

 • Notarieel recht, Universiteit Leiden, 2016

Werkervaring

 • Lexence N.V. (Professional Support Lawyer)

Specialisatie

Het adviseren bij en verzorgen van herstructureringen, fusies en overnames, oprichtingen, statutenwijzigingen, liquidaties en emissies, voor nationale en internationale ondernemingen en (non-)profit-instellingen.

Juristen en notarieel medewerkers

Notarieel medewerker

Jurist

Jurist ondernemingsrecht